Trosopplæring


Foresatte med trosopplæringsabonnement og barn som er medlemmer kan få informasjon om kirkens trosopplæringstilbud.

Les mer
 

Trosopplæring


Foresatte med trosopplæringsabonnement og barn som er medlemmer kan få informasjon om kirkens trosopplæringstilbud.

Les mer

Basar på Hemnes menighetshus


God gammeldags BASAR arrangeres på Hemnes menighetshus 25. mars 11-14:00!

Les mer
 

Basar på Hemnes menighetshus


God gammeldags BASAR arrangeres på Hemnes menighetshus 25. mars 11-14:00!

Les mer

Dropp inn vigsel i Hattfjelldal


Les mer
 

Dropp inn vigsel i Hattfjelldal


Les mer

Dropp inn vigsel i Hattfjelldal

Les mer

Sparetiltak

Trang økonomi medfører tiltak

Les mer

Hemnes kirke 150 år

Hemnes sine to kirker

Les mer

Gravferd fra kirken

Kirken lykkes med å gi et godt tilbud ved gravferder. De fleste som velger kirkelig begravelse er fornøyd med måten kirken leverer sine tje...

Les mer