Lettelser i tiltak mot korona


Alle nasjonale smitteverntiltak opphørt fra 12.02.22

Smittevernveileder for Den norske kirke, er endret 1.februar.

De fleste smitteverntiltakene som påvirker kirkelig virksomhet fjernes. Fremover gjelder fortsatt meteren, munnbind og sunn fornuft.

Vi vil som hovedregel gjennomføre arrangementer med faste tilviste plasser i våre lokaler. Det er ikke krav til avstand mellom deltakere når disse sitter på plassene. Når deltakere er i bevegelse, skal de kunne holde én meters avstand til andre deltakere. Meteren måles fra skulder til skulder i alle retninger.

  • Munnbind: Det er krav om munnbind når man ikke kan holde en meters avstand f.eks til og fra fast tilvist plass. Krav om munnbind gjelder ikke når en sitter på fast tilvist plass selv om avstanden er kortere, men må vurderes av den enkelte deltaker.

Definisjon på «faste, tilviste plasser» :

  • «Fast»betyr at deltakerne skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende (f.eks. til dåp, nattverd osv.).
  • «Plass»betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. 
  • «Tilvist»betyr at plassene enten er nummererte eller at kirkeverter fysisk henviser deltakerne til bestemte plasser.

Det er ikke lenger krav til å ha oversikt over deltakere og hvor disse sitter.

 

Velkommen til kirken!

 

 

Tilbake