Fiplingdal kirke


Fiplingdal kirke tas ut av bruk og selges

Kirken i Fiplingdal har de sist år vært lite i bruk. Sist gudstjenest der var sommeren 2018. 

Siden oktober 2020 har menighetsrådet hatt en prosess med et folkemøte, kommunikasjon med lag og foreninger i bygda. Det er ingen av disse som ser seg i stand til å overta bygget til andre formål.

Det er heller ikke signal på at kirkelig aktivitet i bygget er savnet.

På dette grunnlaget har menighetrådet nå gjort vedtak på at Fiplingdal kirke tas ut av bruk og selges.

Det er engasjert megler som skal foreså salget. 

Tilbake