Kirkegårder - vann - avfall


Vann i vannposter er nå åpnet. Ved Korgen kirke er det brudd på vannledning. Avfallskonteinere tømmes av Hemnes kommune.

Det er en del henvendelser vedrørende vann på kirkegårdene. Ved alle kirkegårder er det nå vann med unntak av Kirkegården ved kirken i Korgen. Ved korgen kirke er det brudd/vannlekasje som Hemnes kommune skal ordne. Det vil bli gjort tiltak for at midlertidig vann ved kirkegården kommer på plass. Vannekanner er satt ut. 

Avfall tømmes av Hemnes kommune. Kommunen har planlagt å sette ut HAF dunker for restavfall. Organisk avfall skal fortsatt legges i egen konteiner. Vi henstiller til publikum om å være nøye med å sorter restavfall og organisk avfall. De fleste gjør dette utmerket i det daglige hjemme. 

Tilbake